Privacybeleid

Introductie

In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dit doen en hoe deze gegevens gebruikt worden. Deze omgeving is niet bedoelt voor daadwerkelijke behandeling van patiënten.

Omschrijving van het portaal

Het portaal heeft als doel om u als patiënt te ondersteunen in uw revalidatie. Via het portaal kunt u huiswerkoefeningen uitvoeren en via berichten communiceren met uw behandelaar.

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we deze

De volgende gegevens worden in het portaal gebruikt

Accountgegevens
U logt in bij het portaal met het account dat u van uw behandelaar gekregen heeft. Hiervoor registreren wij een E-mailadres en een wachtwoord. Daarnaast slaan wij ook uw naam en in sommige gevallen een geboortedatum op.

Uitgevoerde acties
Het portaal bewaart informatie die u zelf invoert. Voorbeelden hiervan zijn het invullen van een vragenlijst of het sturen van een bericht. Hierbij kunnen onderwerpen als pijn, vermoeidheid en emoties voorkomen. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor uw behandelaar en worden gebruikt tijdens de behandeling.

Logbestanden
Het portaal verzamelt automatisch gegevens over hoe u het portaal gebruikt. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de beheerder van het portaal. Deze logbestanden worden gebruikt voor het genereren van algemene statistieken of trends en wordt ingezet voor het verbeteren van het portaal. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. In dat geval blijft u voor de onderzoekers altijd volledig anoniem.

Privacymaatregelen

Maatregelen die we treffen zijn:

·Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen mogelijk voor geautoriseerde en ingelogde gebruikers

·Alleen behandelaren van de afdeling waar u onder behandeling bent kunnen uw gegevens inzien

·We gebruiken met SSL beveiligde verbindingen voor de toegang tot het portaal (dit kunt u zien aan het slotje naast het internetadres in uw browser)

·Persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen

Bewaartermijn

De informatie die over u in het portaal is opgeslagen is onderdeel van uw medisch dossier en wordt daarom 15 jaar bewaard.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Informatie die in het portaal opgeslagen is wordt zonder uw toestemming niet gedeeld met andere partijen. Alleen als u hebt aangegeven mee te willen doen met wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens geanonimiseerd gedeeld worden. In de disclaimer over het wetenschappelijk onderzoek die u tekent staat vermeld wie het onderzoek uitvoert.

Inzage en wijzigen van je gegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en kunt een correctie of verwijdering van uw gegevens aanvragen. Neem hierover contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. Wij zullen uw verzoek binnen 5 werkdagen verwerken.

Wijzigingen

Ons privacybeleid kan periodiek worden aangepast. Op deze pagina zullen we de laatste versie en een overzicht met wijzigingen tonen. Bij een ingrijpende verandering zullen wij u hier actief op attenderen.

Contactgegevens

Matthijs van Dorp
matthijs at telerevalidatie.nl